Oscar

Oscar je 24 letý valach teplokrevného typu ve výborné kondici a  v majetku Jindřišky Štrymplové.
Oscárka používáme pro nejmenší děti a začátečníky.