Programy

Programy pro školy, školky, spolky, denní stacionáře aj.

- Zábavně-vzdělávací programy
- Interakce se zvířetem - možnost vyzkoušet si z